เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CENTRAL AIR

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ CENTRAL AIR

185 บาท

(KSPN-103-C1-449) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-P18

185 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-449) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-P18
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น