เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DAIKIN

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ DAIKIN

395 บาท

(KSPN-103-D1-078) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDMG30NUV2S, รุ่น FH36PU2S
รุ่น FH13NUV2S
รุ่น FH13PUV2S
P/N : THR-1

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-078) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDMG30NUV2S, รุ่น FH36PU2S
รุ่น FH13NUV2S
รุ่น FH13PUV2S
P/N : THR-1

KSPN