เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ STAR-AIRE

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ STAR-AIRE

195 บาท

(KSPN-103-S3-116) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น RE-185A

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S3-116) (S3-STAR-AIRE)
รุ่น RE-185A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด