(รหัสสินค้า : 021017) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) CENTRAL AIR

(รหัสสินค้า : 021017) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) CENTRAL AIR

135 บาท

(KSPN-021-C1-101) (C1-CENTRAL AIR)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น CFW 09-24
(เซ็นเซอร์แอร์ เซ็นทรัล อุณหภูมิ)

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-C1-101) (C1-CENTRAL AIR)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น CFW 09-24
(เซ็นเซอร์แอร์ เซ็นทรัล อุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด