(รหัสสินค้า : 021043) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) CENTRAL AIR

(รหัสสินค้า : 021043) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) CENTRAL AIR

135 บาท

(KSPN-021-C1-202) (C1-CENTRAL AIR)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีดำ แจ๊คสีดำ (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น 2IF09-2IF24

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-C1-202) (C1-CENTRAL AIR)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีดำ แจ๊คสีดำ (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น 2IF09-2IF24

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด