(รหัสสินค้า : 021047) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) HITACHI

(รหัสสินค้า : 021047) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) HITACHI

135 บาท

(KSPN-021-H1-101) (H1-HITACHI)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีเทา แจ๊คสีขาว (4-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์ แอร์ ฮิตาชิ)

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-H1-101) (H1-HITACHI)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีเทา แจ๊คสีขาว (4-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์ แอร์ ฮิตาชิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด