(รหัสสินค้า : 021033) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) LG

(รหัสสินค้า : 021033) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) LG

135 บาท

(KSPN-021-12-201) (12-LG)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีขาว แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
เซ็นเซอร์ LG รุ่นใหม่
(เซ็นเซอร์แอร์ LG 18000BTU สายขาว)

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-L1-201) (L1-LG)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีขาว แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
เซ็นเซอร์ LG รุ่นใหม่
(เซ็นเซอร์แอร์ LG 18000BTU สายขาว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด