(รหัสสินค้า : 021044) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) LG

(รหัสสินค้า : 021044) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) LG

135 บาท

(KSPN-021-L1-101) (L1-LG)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
(รุ่นใหม่)

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-L1-101) (L1-LG)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
(รุ่นใหม่)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด