(รหัสสินค้า : 021036) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) MITSUBISHI

(รหัสสินค้า : 021036) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) MITSUBISHI

135 บาท

(KSPN-021-M2-102) (M2-MITSUBISHI MR SLIM)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น MS-GK 09,13 VA-T1
สำหรับ รุ่น MS-GJ 09,13 VA-T1
(P/N : E12D86308)
(เซ็นเซอร์ มิตซู R410 อุณหภูมิ)

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-M2-102) (M2-MITSUBISHI MR SLIM)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
สำหรับ รุ่น MS-GK 09,13 VA-T1
สำหรับ รุ่น MS-GJ 09,13 VA-T1
(P/N : E12D86308)
(เซ็นเซอร์ มิตซู R410 อุณหภูมิ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

,

หน่วย

ชุด