(รหัสสินค้า : 021019) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) SAIJO DENKI

(รหัสสินค้า : 021019) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่า) SAIJO DENKI

135 บาท

(KSPN-021-S1-201) (S1-SAIJO DENKI)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์แอร์ ซัยโจ น้ำแข็ง)

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-S1-201) (S1-SAIJO DENKI)
เซ็นเซอร์ น้ำแข็ง
สายสีดำ แจ๊คสีขาว (2-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์แอร์ ซัยโจ น้ำแข็ง)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด