(รหัสสินค้า : 021045) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่่า) EMINENT

(รหัสสินค้า : 021045) เซ็นเซอร์ (เทียบเท่่า) EMINENT

135 บาท

(KSPN-021-E1-101) (E1-EMINENT)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีเหลือง แจ๊คสีดำ-น้ำตาล (2-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์แอร์ EMINENT เหลือง เดี่ยว)

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-021-E1-101) (E1-EMINENT)
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ
สายสีเหลือง แจ๊คสีดำ-น้ำตาล (2-pin/2สาย)
(เซ็นเซอร์แอร์ EMINENT เหลือง เดี่ยว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด