เทปขี้หมา (คอร์คเทป) EVERSEAL (CorkTape)

เทปขี้หมา (คอร์คเทป) EVERSEAL (CorkTape)

198 บาท

(KSPN-028-02-101) (02-คอร์คเทป (เทปขี้หมา))
ความยาว 30 ฟุต (9 M) กล่องสีแดง

Placeholder

198 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-02-101) (02-คอร์คเทป (เทปขี้หมา))
ความยาว 30 ฟุต (9 M) กล่องสีแดง

KSPN

หน่วย

ม้วน