เทปพันสายไฟ ตรากวาง ม้วนขนาดใหญ่

เทปพันสายไฟ ตรากวาง ม้วนขนาดใหญ่

23 บาท

(KSPN-028-04-104) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 20 M
หนา 0.18 mm

Placeholder

23 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-104) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 20 M
หนา 0.18 mm

KSPN

หน่วย

ม้วน