(รหัสสินค้า : 028014) เทปพันสายไฟ ตรากวาง ม้วนขนาดเล็ก

(รหัสสินค้า : 028014) เทปพันสายไฟ ตรากวาง ม้วนขนาดเล็ก

10 บาท

(KSPN-028-04-103) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 10 M
หนา 0.18 mm

Placeholder

10 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-103) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 10 M
หนา 0.18 mm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน