(รหัสสินค้า : 028012) เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 10 หลา

(รหัสสินค้า : 028012) เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 10 หลา

9 บาท

(KSPN-028-04-101) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 9 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

Placeholder

9 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-101) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 9 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน