เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 20 หลา

เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 20 หลา

13 บาท

(KSPN-028-04-102) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 18 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

Placeholder

13 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-102) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 18 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

KSPN

หน่วย

ม้วน