(รหัสสินค้า : 028006) เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 20 หลา

(รหัสสินค้า : 028006) เทปพันสายไฟ GOLD TAPE ขนาด 20 หลา

14 บาท

(KSPN-028-04-102) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 18 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

Placeholder

14 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-102) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 18 mm ยาว 18 M
หนา 0.12 mm แกน 1-1/2 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน