เทปพันสายไฟ KK VT-12F ม้วนขนาดเล็ก

เทปพันสายไฟ KK VT-12F ม้วนขนาดเล็ก

12 บาท

(KSPN-028-04-105) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 10 M
หนา 0.125 mm

Placeholder

12 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-04-105) (04-เทปพันสายไฟ)
หน้ากว้าง 19 mm ยาว 10 M
หนา 0.125 mm

KSPN

หน่วย

ม้วน