(รหัสสินค้า : 028008) เทปพันเกลียวท่อน้ำ PVC สีขาว

(รหัสสินค้า : 028008) เทปพันเกลียวท่อน้ำ PVC สีขาว

15 บาท

(KSPN-028-07-101) (07-เทปพันเกลียว ท่อน้ำ PVC)

Placeholder

15 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-07-101) (07-เทปพันเกลียว ท่อน้ำ PVC)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน