เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 10 หลา

เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 10 หลา

30 บาท

(KSPN-028-05-101) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 9 M (30 ฟุต) แกน 3 นิ้ว

Placeholder

30 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-05-101) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 9 M (30 ฟุต) แกน 3 นิ้ว

KSPN

หน่วย

ม้วน