(รหัสสินค้า : 028003) เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 25 หลา

(รหัสสินค้า : 028003) เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 25 หลา

79 บาท

(KSPN-028-05-102) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 22.5 M (90 ฟุต) แกน 3 นิ้ว

79 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-05-102) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 22.5 M (90 ฟุต) แกน 3 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน