(รหัสสินค้า : 028018) เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 50 หลา

(รหัสสินค้า : 028018) เทปเทากาว TIP-70 (SV) ขนาด 50 หลา

139 บาท

(KSPN-028-05-103) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 45 M (150 ฟุต)

Placeholder

139 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-028-05-103) (05-เทปเทาแบบมีกาว)
หน้ากว้าง 48 mm (2 นิ้ว)
ยาว 45 M (150 ฟุต)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน