(รหัสสินค้า : 014064) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO รุ่นเข็ม แบบอนาล็อค

(รหัสสินค้า : 014064) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO รุ่นเข็ม แบบอนาล็อค

195 บาท

(KSPN-014-05-102)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
Model : MT-2000
วัดค่าอุณหภูมิระหว่าง -10c ถึง 100c

Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-05-102)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
Model : MT-2000
วัดค่าอุณหภูมิระหว่าง -10c ถึง 100c

KSPN

KSPN-014-05-102

Model

MT-2000

P/N

ยี่ห้อ

SASCO

รุ่น

หน่วย

อัน