(รหัสสินค้า : 014018) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO รุ่นเข็ม แบบดิจิตอล

(รหัสสินค้า : 014018) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO รุ่นเข็ม แบบดิจิตอล

255 บาท

(KSPN-014-05-111)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
Model : LCD-300

Placeholder

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-05-111)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
Model : LCD-300

KSPN

KSPN-014-05-111

Model

LCD-300

P/N

ยี่ห้อ

SASCO

รุ่น

หน่วย

อัน