(รหัสสินค้า : 014092) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO แบบดิจิตอล

(รหัสสินค้า : 014092) เทอร์โมมิเตอร์ SASCO แบบดิจิตอล

240 บาท

(KSPN-014-05-113)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
รุ่น ST-1A
ช่วงอุณหภูมิ -50C ถึง +80C (แบบสายหาง)

Placeholder

240 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-05-113)(05-เทอร์โมมิเตอร์)
รุ่น ST-1A
ช่วงอุณหภูมิ -50C ถึง +80C (แบบสายหาง)

KSPN

KSPN-014-05-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

SASCO

รุ่น

ST-1A

หน่วย

อัน