เทอร์โมรูม มีสาย CENTRAL AIR

เทอร์โมรูม มีสาย CENTRAL AIR

1,395 บาท

(KSPN-103-C1-389) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN25-1

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-389) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-410EFN25-1
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด