เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

995 บาท

(KSPN-103-C3-085) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB020-DX , 42JC , รุ่น 42VD
รุ่น 42LB040 รุ่น 42CH010BX3
P/N : CARR-JCRMRC (แบบ 3 speed)
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)
(รีโมทครบชุดประกอบด้วย 1-เทอร์โมรูม(JCRMRC)
+2-กล่องดำ+สาย(JCBCT)+3-ตัวยิง(JBRM002)

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-085) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB020-DX , 42JC , รุ่น 42VD
รุ่น 42LB040 รุ่น 42CH010BX3
P/N : CARR-JCRMRC (แบบ 3 speed)
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)
(รีโมทครบชุดประกอบด้วย 1-เทอร์โมรูม(JCRMRC)
+2-กล่องดำ+สาย(JCBCT)+3-ตัวยิง(JBRM002)

KSPN