เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

3,640 บาท

(KSPN-103-C3-561) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TBU0481BP
P/N : CARR-AMT0AE
(แป๋นเทอร์โมรูม + สายเทอร์โมรูม)

3,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-561) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TBU0481BP
P/N : CARR-AMT0AE
(แป๋นเทอร์โมรูม + สายเทอร์โมรูม)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด