เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CARRIER

2,545 บาท

(KSPN-103-C3-562) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLU012X-10SW
P/N : CARR-1567-009-689

2,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-562) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VLU012X-10SW
P/N : CARR-1567-009-689
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด