เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CENTRAL AIR

เทอร์โมรูม (รีโมทมีสาย) CENTRAL AIR

1,675 บาท

(KSPN-103-C1-457) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-KF18

1,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-457) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-KF18
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด