เทอร์โมรูม DAIKIN (รีโมทมีสาย)

เทอร์โมรูม DAIKIN (รีโมทมีสาย)

3,835 บาท

(KSPN-103-D1-119) (D1-DAIKIN)
รุ่น BRC1NU64S
P/N : 4001408L
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)

3,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-119) (D1-DAIKIN)
รุ่น BRC1NU64S
P/N : 4001408L
(ไม่รวมกล่องดำ ไม่รวมสายเทอร์โมรูม)

KSPN