เทอร์โมรูม DAIKIN

เทอร์โมรูม DAIKIN

3,020 บาท

(KSPN-103-D1-329) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFV05KAV1
P/N : R4041102S

3,020 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-329) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFV05KAV1
P/N : R4041102S
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด