(รหัสสินค้า : 030021) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว แบบหัวเกลียว

(รหัสสินค้า : 030021) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว แบบหัวเกลียว

175 บาท

(KSPN-030-11-105) (11-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว)
P/N : MM1-862-5111

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-11-105) (11-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว)
P/N : MM1-862-5111

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว