(รหัสสินค้า : 030031) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว ซิงเกอร์

(รหัสสินค้า : 030031) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว ซิงเกอร์

145 บาท

(KSPN-030-11-101) (11-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว)
มีปุ่มกดละลายนํ้าแข็ง
P/N : K60-P-1013

145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-11-101) (11-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น ประตูเดียว)
มีปุ่มกดละลายนํ้าแข็ง
P/N : K60-P-1013

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว