(รหัสสินค้า : 030019) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูล่าง

(รหัสสินค้า : 030019) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูล่าง

145 บาท

(KSPN-030-13-102) (13-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูล่าง)
เทอร์โมสตัส สไลด์ MITSUBISHI
(126906) WPF-85 (KIE402300)

Placeholder

145 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-13-102) (13-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูล่าง)
เทอร์โมสตัส สไลด์ MITSUBISHI
(126906) WPF-85 (KIE402300)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว