(รหัสสินค้า : 030020) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูบน

(รหัสสินค้า : 030020) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูบน

168 บาท

(KSPN-030-12-107) (12-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูบน)
(1264874) SANYO P/N : 10005
RANCO P/N : K59-02219
เทอร์โมสตัส ตู้เย็น โนฟรอส 3 ขา

168 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-12-107) (12-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูบน)
(1264874) SANYO P/N : 10005
RANCO P/N : K59-02219
เทอร์โมสตัส ตู้เย็น โนฟรอส 3 ขา

KSPN

Model

P/N

,

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว