(รหัสสินค้า : 030026) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูบน

(รหัสสินค้า : 030026) เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู (โนฟรอส) ประตูบน

168 บาท

(KSPN-030-12-104) (12-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูบน)
เทอร์โมสตัส ลูกบิด แท้ SANYO
สองประตู (MM1-8123)
(MM1-8115F)

168 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-12-104) (12-เทอร์โมสตัส ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ประตูบน)
เทอร์โมสตัส ลูกบิด แท้ SANYO
สองประตู (MM1-8123)
(MM1-8115F)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว