(รหัสสินค้า : 030035) เทอร์โมสตัส ตู้แช่ SIMAC กล่องป้ายสีเหลือง

(รหัสสินค้า : 030035) เทอร์โมสตัส ตู้แช่ SIMAC กล่องป้ายสีเหลือง

230 บาท

(KSPN-030-02-103) (02-เทอร์โมสตัส ตู้แช่ SIMAC)
รุ่น K50-T1126-001
(Cold Out -24.5C Cold In -18.0C Warm In -9.5C)

Placeholder

230 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-030-02-103) (02-เทอร์โมสตัส ตู้แช่ SIMAC)
รุ่น K50-T1126-001
(Cold Out -24.5C Cold In -18.0C Warm In -9.5C)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง