(รหัสสินค้า : 049027) เบรกเกอร์ CHANG 30A

(รหัสสินค้า : 049027) เบรกเกอร์ CHANG 30A

55 บาท

(KSPN-049-01-102) (01-เบรกเกอร์)
Model : BCH-130
AC 220V 2P 1E

55 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-049-01-102) (01-เบรกเกอร์)
Model : BCH-130
AC 220V 2P 1E

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน