(รหัสสินค้า : 002001) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 002001) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

12 บาท

(KSPN-002-01-101) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

12 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-101) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น