(รหัสสินค้า : 002010) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2.5 หุน

(รหัสสินค้า : 002010) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2.5 หุน

30 บาท

(KSPN-002-01-203) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(5/16 x 200 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 2 เมตร

30 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-203) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(5/16 x 200 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 2 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น