เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

สินค้าแนะนำ

17 บาท

(KSPN-002-01-103) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 200 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 2 เมตร

17 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-103) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 200 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 2 เมตร