(รหัสสินค้า : 002014) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 002014) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 3 หุน

65 บาท

(KSPN-002-01-304) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/8 x 300 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 3 เมตร

65 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-304) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/8 x 300 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 3 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-304

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น