(รหัสสินค้า : 002018) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 002018) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 6 หุน

120 บาท

(KSPN-002-01-602) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/4 x 150 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1.5 เมตร

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-602) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/4 x 150 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1.5 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-602

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น