(รหัสสินค้า : 002021) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 6 หุน

(รหัสสินค้า : 002021) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 6 หุน

310 บาท

(KSPN-002-01-603) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/4 x 300 mm) แบบไม่ชุบซิงค์
ยาว 3 เมตร

310 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-603) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/4 x 300 mm) แบบไม่ชุบซิงค์
ยาว 3 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-603

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น