(รหัสสินค้า : 002028) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 12 MM

(รหัสสินค้า : 002028) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 12 MM

35 บาท

(KSPN-002-02-104) (02-เหล็กสตั๊ด เกลียวมิล)
ยาว 1 เมตร

35 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-02-104) (02-เหล็กสตั๊ด เกลียวมิล)
ยาว 1 เมตร

KSPN

KSPN-002-02-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น