(รหัสสินค้า : 002003) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 002003) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 3 หุน

29 บาท

(KSPN-002-01-301) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/8 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

29 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-301) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(3/8 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-301

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น