(รหัสสินค้า : 002005) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 002005) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 5 หุน

60 บาท

(KSPN-002-01-501) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(5/8 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

60 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-501) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(5/8 x 100 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-501

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น