(รหัสสินค้า : 002008) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 002008) เหล็กสตั๊ด เกลียวตลอด ขนาด 2 หุน

13 บาท

(KSPN-002-01-102) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 150 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1.5 เมตร

13 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-002-01-102) (01-เหล็กสตั๊ด เกลียวหุน)
(1/4 x 150 mm) แบบชุบซิงค์
ยาว 1.5 เมตร

KSPN

KSPN-002-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

หน่วย

เส้น