(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(ยกเลิก)เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

2,105 บาท

(KSPN-31-31)
Code : 068Z3400
รุ่น TS2
(รวมไส้เอ็กแปนชั่น P/N : 068-2015 (เบอร์ 02)
น้ำยา R404a

2,105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-31-31)
Code : 068Z3400
รุ่น TS2
(รวมไส้เอ็กแปนชั่น P/N : 068-2015 (เบอร์ 02)
น้ำยา R404a

KSPN