เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

3,525 บาท

(KSPN-31-01)
Code : 067B3232
รุ่น TEN 12
ท่อเข้า 1/4 นิ้ว แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) (Range N) น้ำยา R-134a

Placeholder

3,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-31-01)
Code : 067B3232
รุ่น TEN 12
ท่อเข้า 1/4 นิ้ว แบบแฟร์
(ไม่รวมไส้เอ็กแปนชั่น) (Range N) น้ำยา R-134a

KSPN